Studujte angličtinu v New York City Studujte angličtinu v New York City
KURZY ESL A TOEFL V NEW YORK CITY
  Úvodní stránka
  Prohlídka
 
  Místa
  Studentská víza F-1
  Programy a poplatky
  Ubytování
  Online registrace
  Kontaktujte nás
  Agenti

 

 

   
   
 

PRAKTICKÁ ANGLIČTINA
KURZY PÍSEMNÉHO PROJEVU
TOEFL
PROGRAMY


PRAKTICKÁ ANGLIČTINA - KURZY MLUVENÉHO PROJEVU

Náš osmiúrovňový program ESL - angličtina jako druhý jazyk - v ALCC byl vyvinut s ohledem na specifické potřeby našich studentů. Naše unikátní metodologie zahrnuje praktickou konverzaci, gramatiku, čtení, psaní a výslovnost ve všech úrovních studia. Používáme pečlivě vybrané a aktuální učebnice - včetně textů připravených ALCC - stejně jako i mnoho různých typů konverzačních aktivit k vytvoření pohodového prostředí pro snadné studium angličtiny. Naši zkušení lektoři vytvářejí již od prvního dne takovou třídu, ve které se mluví výhradně anglicky.
Máme k dispozici profesionální tazatele pro okamžité vyhodnocení úrovně znalostí studenta.
Mluvená angličtina je naším cílem ve všech úrovních studia, od základních kurzů záčátečníků až po velmi pokročilé. Psaní a čtení jsou rovněž důležitou součástí našeho programu výuky angličtiny. Po dokončení základní úrovně studia jsou naši studenti schopni mluvit o svých osobních životech, stejně jako o místech a činnostech, se kterými jsou dobře seznámeni. U středních úrovní výuky jsou nyní studenti schopni vyjádřit své názory a myšlenky snadněji, s použitím běžných idiomatických spojení. Studenti navštěvující kurzy pro pokročilé mají možnost rozšiřovat svou slovní zásobu a procvičovat si konverzaci na aktuálních a realistických tématech.
Studentům je po úspěšném dokončení každého kurzu udělen certifikát.

Zpět na začátek stránky


MISTROVSTVÍ V PÍSEMNÉM PROJEVU

Nabízíme tři úrovně programu, zaměřeného na písemný projev, jehož cílem je vylepšení všech aspektů této problematiky. Každý student projde písemnou zkouškou a bude zařazen do třídy s odpovídající úrovní. Tento program zahrnuje cvičení, která se zaměřují na různé prvky písemného projevu v angličtině, ve spojení s každodenními spojeními - vše je navrženo tak, aby docházelo k vylepšování písemných schopností studenta za nejkratší možnou dobu.

Zpět na začátek stránky


TOEFL

Třídy TOEFL jsou k dispozici pro pokročilé studenty angličtiny, kteří jsou připraveni ke studiu na vysokých školách. Tento kurz vás připraví na test TOEFL. Kromě pokrytí různých témat zahrnutých v testu TOEFL jsou studentům předloženy různé počítačově zpracovávané testy během celého trvání kurzu a tyto jsou posléze okamžitě posouzeny. Zkouška TOEFL je požadována všemi americkými univerzitami a vyššími odbornými školami od zahraničních studentů, kteří by na nich chtěli studovat. Třída TOEFL vyžaduje absolvování vstupního testu, který stanoví, zda-li jste na tento program dostatečně připraveni.

Zpět na začátek stránky


PROGRAMY

ALCC nabízí trvale probíhající registraci studentů a nových tříd, jejichž běh začíná po celý rok. Kurzy probíhají 12 měsíců v roce. Naše flexibilní programy umožňují studentům vybrat si kurzy, které odpovídají jejich individuálním potřebám. Kurzy probíhají během pracovního týdne nebo o víkendech - ráno, odpoledne nebo večer.

Programy pro studenty s vízy F-1
Studenti, kteří obdrželi víza F-1, mají možnost studovat během týdne - od pondělí do pátku - nebo si mohou vybrat jistý počet dnů v týdnu společně s víkendovými programy. Lze vybrat jakoukoliv kombinaci kurzů, pokud jejich trvání nebude kratší než 18 hodin studia týdně. Viz také naše Programy a poplatky, kde si můžete zvolit nejvhodnější program vašeho kurzu.

Obvyklý studentský program
Tito studenti si mohou uzpůsobit výběr svých kurzů tak, aby vyhovovaly jejich specifickým požadavkům na výuku a časový harmonogram. Pro tyto studenty není vyžadován žádný minimální počet hodin výuky, ani speciální kurz. Viz také naše Programy a poplatky, kde si můžete zvolit nejvhodnější program vašeho kurzu.

Zpět na začátek stránky